INSTALACJE PRZEMYSŁOWE

- montaż                - spawanie

  

"MALEC" DARIUSZ MALEC 


Adres
Manasterz 168 A
37-522 Wiązownica


OBSŁUGA KLIENTA
Justyna :
tel. 721 712 288
biuro@instal-malec.pl

SPRAWY KSIĘGOWO - FINANSOWE
ROZLICZENIA PODWYKONAWCÓW
Anita :
tel. 502 778 772
firmamalec@gmail.com

LOGISTYKA, TRANSPORT
Beata:
tel. 665-942-288
malec.biuro03@gmail.com

NARZĘDZIA, MAGAZYN
Anna:
tel. 790-797-690
zamowieniamalec@gmail.com

KONSULTANT/ OFERENT
Mirosław:
tel. 660-292-135
malec.grup@gmail.com

tel. 691 190 955
malec_f.u.i.s@o2.plProjekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa Firma Usługowa instalacyjno – spawalnicza „MALEC Dariusz Malec”


Realizowany w ramach: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Opis działań planowanych do realizacji - Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID- 19 (całkowite koszty publiczne) (CV 20) wynosi 210660,54.zł.

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 r. – 30.09.2020r.

Zasięg projektu: województwo podkarpackie